top of page

Privacy Statement
 

Studio40X, gevestigd aan Mercatorstraat 40, 7131 PX, Lichtenvoorde, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens door dit bedrijf, zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Marcel te Brake is de verantwoordelijke Functionaris Gegevensbescherming van dit bedrijf.

 

Persoonsgegevens die Studio40X verwerkt.

Studio40X verwerkt persoonsgegevens. Indien je gebruik maakt van de webwinkel of deelneemt aan cursussen of workshops verstrek je ons een aantal persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor een correcte bedrijfsadministratie. Daartoe verwerkt Studio40X de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam,

 • Adresgegevens,

 • Telefoonnummer,

 • E-mailadres,

 • IBAN,

 • Geboortedatum, indien van toepassing m.b.t. leeftijdscontrole bij activiteiten,

 • Voor zakelijke contacten: KvK registratie en btw-nummer.

Verwerking bijzondere of gevoelige persoonsgegevens

Deelnemers aan alle door Studio40X georganiseerde activiteiten (cursussen, workshops, foto-evenementen) dienen meerderjarig te zijn en dienen dit bij aanvang van de activiteit te kunnen aantonen door middel van een geldig legitimatiebewijs. Voor sommige evenementen geldt een afwijkende minimum leeftijd. Er is geen intentie om via de website gegevens te verzamelen over of diensten aan te bieden aan personen jonger dan 16 jaar, tenzij hiertoe uitdrukkelijk toestemming wordt gegeven door een ouder of voogd.

Het ontbreekt ons aan een directe controle op leeftijden van bezoekers aan de websites. Ouders worden daarom aangeraden betrokken te zijn bij de internetactiviteiten van hun minderjarige kinderen en toezicht te houden op het verstrekken van persoonsgegevens door hun minderjarige kinderen. Wanneer er vermoeden bestaat dat Studio40X onbedoeld persoonsgegevens van minderjarigen heeft verzameld, neem dan contact op via privacy@studio40X.nl en de betreffende gegevens zullen zo spoedig mogelijk worden verwijderd.

 

Waarom vraagt Studio40X persoonsgegevens?

Studio40X verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Afhandelen van facturen en betalingen

 • Leveren van producten en diensten,

 • Verzenden van nieuwsbrieven en aanbiedingen,

 • Verschaffen van informatie over inhoudelijke wijzigingen van mijn diensten,

 • Verschaffen van informatie over wijziging van prijzen en voorwaarden,

 • Wanneer hiertoe een wettelijke plicht bestaat.

 • Controleren van de leeftijd van deelnemers aan door mij georganiseerde evenementen.

 

Bewaartermijn

Studio40X zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om een correcte en onbelemmerde dienstverlening te waarborgen. De bewaartermijn is maximaal twee jaar, gerekend vanaf de datum van het laatste contact, tenzij een wettelijke verplichting een andere bewaartermijn voorschrijft.

 

Delen van gegevens

Studio40X verstrekt verzamelde gegevens uitsluitend aan derden wanneer dit noodzakelijk wordt geacht voor de onbelemmerde uitvoering van de dienstverlening of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Uw gegevens worden gedeeld met de volgende organisaties:

 • Wix, voor afhandelen van boekingen en website,

 • Moneybird, voor een correcte bedrijfsadministratie,

 • KNAB, voor afhandelen van betalingen,

 • Mollie, voor afhandelen van betalingen,

 • MailChimp, voor verzenden van nieuwsbrieven,

 • De Belastingdienst, vanwege een wettelijke plicht.
   

Cookies en websitegebruik

De webdiensten van Studio40X gebruiken uitsluitend technische en functionele cookies. Daarnaast worden anonieme statistieken bijgehouden over het gebruik van de webdiensten. Een “cookie” is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan mijn websites wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor een correcte en onbelemmerde werking van de website en het correct afhandelen van bestellingen en betalingen. Je kunt je afmelden voor deze cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Dit kan echter gevolgen hebben voor de wijze waarop mijn website op jouw scherm verschijnt.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar privacy@studio40X. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage inderdaad door de betreffende persoon wordt gedaan, vraag ik om een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij adviseer ik  jou om in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort) en het burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van je privacy. Studio40X zal zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

 

Beveiliging

Studio40X neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wanneer het vermoeden bestaat dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van mogelijk misbruik van door mij vastgelegde gegevens, neem dan contact op via privacy@studio40X.

bottom of page